GMF i Blekinge (är en del av RGMF) uppgifter är …..

  • att underlätta för våra medlemmar att på bästa sätt kunna fullgöra sina uppdrag.
  • att förmedla kontakter med erfarna personer som anlitas i ärenden, som berör en huvudman eller God Man / Förvaltare.
  • att kostnadsfritt ge rådgivning i handläggningsfrågor.

  • att anordna sammankomster med föredrag och diskussioner samt informationsträffar.
  • att sprida information till medlemmar
  • att tillhandahålla olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring.

Kommande
aktivitet(er)

Den 9 september kl 19:00 i Ronneby kommer vi först att ha ett årsmöte och direkt därefter erfarenhetsutbyte, där vi tillsammans kan diskutera hur olika utmaningar för God Man och Förvaltare hanteras på bästa sätt.