GMF i Blekinge (är en del av RGMF) uppgifter är …..

  • att underlätta för våra medlemmar att på bästa sätt kunna fullgöra sina uppdrag.
  • att förmedla kontakter med erfarna personer som anlitas i ärenden, som berör en huvudman eller God Man / Förvaltare.
  • att kostnadsfritt ge rådgivning i handläggningsfrågor.

  • att anordna sammankomster med föredrag och diskussioner samt informationsträffar.
  • att sprida information till medlemmar
  • att tillhandahålla olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring.

Kommande
aktivitet(er)

I år har vi genomfört 3 aktiviteter och nu sker en diskussion inom styrelsen om kommande aktiviteter.

Vi planerar för att genomföra följande möten och sammankomster:
Inga beslutade aktiviteter.