Förvaltare

Ibland behövs en Förvaltare istället för God Man. Då krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar om någon ska få en förvaltare. Om det till exempel på grund av sjukdom finns stor risk att någon slösar bort sina pengar, drar på sig mycket skulder eller om det finns personer i omgivningen som försöker utnyttja den som är i behov av hjälp ekonomiskt kan förvaltarskap vara aktuellt.
Till skillnad från godmanskap kan ett förvaltarskap vara en tvångsåtgärd. Förvaltare får man bara om det är absolut nödvändigt. Den som får en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan inte längre ingå avtal och eller komma åt sina pengar. Det är förvaltaren som bestämmer om ekonomin.
Praktisk innebär det att huvudmannen inte kan använda tjänsten BankId, ingå nya avtal och tillgång till sina egna bankkonton.

I tabellen nedan finner Du de största skillnader mellan God Man och Förvaltare