God Man

”En God Man är en betydelsefull person som gör en betydelsefull insats för en betydelsefull medmänniska”

Ett godmanskap innehåller följande tre delar :

  • Bevaka rätt innebär att gode mannen företräder huvudmannens intressen i olika situationer. T ex ansökningar till myndigheter, kommunen eller Försäkringskassan. Det kan även innebära att företräda vid försäljning av bostad, kontakter med fordringsägare, upplägg av avbetalningsplaner, arvskifte eller vid ansökan om skuldsanering.
  • Förvalta egendom innebär att huvudmannens ekonomi tas om hand, att räkningar betalas och att en budget läggs upp. Det handlar dels om vardagsekonomi, men kan även handla om att göra upp en avbetalningsplan på skulder eller förvalta tillgångar såsom bankmedel, aktier, fonder mm.
  • Sörja för person innebär att gode mannen genom regelbundna besök ska uppmärksamma huvudmannens behov och bevaka intressen. Gode mannen ska vara en länk mellan huvudmannen och omgivningen och uppmuntra och utveckla de sociala kontakterna, boendet, vården och fritiden. Det är inte gode mannens uppgift att åka och handla eller följa med på läkarbesök utan uppgiften är att se till att det görs och söka de insatser som finns för det.

I bifogad tabell så finner Du de största skillnader mellan God Man och Förvaltare