Hjälpmedel och stöd till God Man eller Förvaltare

GMF i Blekinge är en del av RGMF (Riksförbund God Man och Förvaltare) och på deras hemsida finns det mycket bra och nyttig information för dig som är God Man eller Förvaltare.

  • Här finns mycket intressant material som berör lagar och förordningar:     Lagar & Förordningar
  • Här finner Du checklistor, Goda råd och Information till GodMan / Förvaltare      Goda Råd